Din SYV på nätet

Just nu pågår ett intensivt arbete med att organisera sidan och lägga upp material. Därför kan strukturen ändras.

Vi hjälper dig med professionell studie- och yrkesvägledning 

Idag finns det många valmöjligheter inom utbildning och arbete. Vi vägleder och informerar dig inför framtida studie- och yrkesval. Målsättningen är bland annat att du ska få bättre grund inför dina val till studier och att du ska få större kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära för dig.