Karriärvägledning

Karriär är så mycket mer än bara jobb…

Känner du dig fast i din karriär? Att du inte jobbar med det du vill? Att du har svårt att prioritera dina olika roller och intressen i ditt liv? Att du saknar innehåll och meningsfullhet i din karriär? Vi lär oss genom livet och vi utvecklas under hela livet. Våra roller i livet, liksom den situation vi befinner oss i, förändras också. Därför är det helt naturligt att våra prioriteringar, önskningar och drömmar för livet också förändras under hela livet.

Men vi kan fastna i omständigheter som stör våra liv, vår arbetsglädje eller arbetsförmåga som gör att vi inte lever som vi vill. Och kanske vet vi inte vad vi vill – “du kan inte vara, vad du inte kan se!” – och vi behöver därför vidga våra vyer om vilka möjligheter som finns där ute.

Karriär för alla

Karriärvägledning är verkligen inte bara avsett för befintliga eller framtida akademiker som behöver bestämma sitt karriärval. Att besluta om en karriär är något som följer med oss hela livet. Ibland byter vi “bara” arbetsgivare, ibland ändrar vi arbetsbeskrivningen eller fältet, och ibland själva anställningsformen (till exempel blir vi en “frilansare” och startar ett företag).

Vi kan inte välja någonting vi inte känner till. Skolan och utbildning ska förbereda för arbetslivet. Men ett bra arbetsliv bygger vi inte bara på kunskap vi samlat – utan även på förmågan att ta vara på det vi lärt oss. 

Vi är inte bara en ingenjör, en datavetare eller att vi kan programmering. Vi behöver förstå mer specifikt vad just vi kan och vill, och förstå vår arbetsmarknad. Framtiden handlar så mycket mer än bara ämneskunskap eller vara fast i ett yrkesområde.

Karriär i modern tid

En traditionell syn på karriär är att det läggs mycket fokus på prestige och pengar och inte så mycket på hur individer kan utveckla sig själva med sikte på ett bra arbetsliv och ett tillfredsställande liv i stort. 

Ett modernt sätt att se på begreppet karriären, är vår resa genom livet, lärandet och arbetet. Det är vår rörelse från nuet in i framtiden. När vi förstår karriär som ett brett och kraftfullt begrepp, handlar det inte bara om betalt arbete och avancera i arbetslivet. Karriär handlar så mycket mer än jobb.


Vad är studie- och karriärvägledning?

Studie- och karriärvägledning handlar om processer där du lär dig mer om dig själv, om arbetsmarknad och utbildning. Det kan också handla om att göra upp en strategi för framtiden. För att veta vad just du behöver handlar processerna i stort om att blicka inåt men även blicka utåt mot omvärlden och troligtvis också mot framtiden. 

Utgångspunkten är att du har svaren inom dig. Det är således du själv som har ett ansvar för dina beslut – och kommer göra det stora jobbet. Vi som vägledare stöttar och finns där genom processerna. Min förhoppning är att våra samtal och de vägledningsverktyg och strategier vi använder ska få dig att se nya vägar och komma till beslut.